Zich aanmelden

Met Facebook aanmelden

of

Uw informatie is niet correct.

Ik meld me aan Wachtwoord vergeten?
Er is geen Facebook-account verbonden aan de website, schrijf u in.

Wachtwoord vergeten?

×
Mijn wachtwoord opnieuw instellen
Je ontvangt een e-mail voor het instellen van een nieuw wachtwoord.
Geen account gekoppeld aan dit e-mailadres

Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.

Inschrijven nieuwsbrief
FR
Menu

En/Of

En/Of

MY GREEN CAR

Alles over groene auto's op MY GREEN CAR

ONTDEKKEN

Belastingen en fiscaliteit

Aftrekbaarheid van autokosten vanaf 2020

Geschreven door Olivier Duquesne op 09.01.2018

Aftrekbaarheid van autokosten vanaf 2020 #1

Vanaf 2020 heeft de hervorming van de vennootschapsbelasting een impact op de aftrekbaarheid van ‘professionele’ auto’s die zijn aangekocht na 1 januari 2018. Dit is de nieuwe formule waar je vanaf heden rekening mee moet houden.

Op 25 december 2017 publiceerde het Belgisch Staatsblad de wet over de hervorming van de vennootschapsbelasting voor 2020. In artikel 7 worden aanwijzingen gegeven voor plug-in hybrides die na de nieuwe berekeningsformule nog de fiscale aftrekbaarheid zonder verhoogde uitstoot kunnen genieten. Artikel 11 geeft informatie over de berekeningsformule van auto’s die zijn aangekocht na 1 januari 2018, maar ook voor auto’s die eerder zijn aangekocht.

Auto’s aangekocht voor 31 december 2017

De aftrekbaarheid van professionele kosten voor zelfstandigen en bedrijven ligt op minstens 75 procent. De aftrekbaarheid van autokosten (exclusief btw) varieert in functie van de CO2-uitstoot zoals die wordt gebruikt voor de aangifte van de vennootschapsbelasting. Dit systeem blijft van toepassing na 2020. Het fiscale stelsel vind je hieronder en slaat zowel op zelfstandigen als voor bedrijven:

 

CO2-uitstoot diesel

CO2-uitstoot benzine

Andere

Aftrekbaarheid in %

 

 

0 g

120 %

1- 60 g

1 - 60 g

 

100%

61 - 105 g

61 - 105 g

 

90%

106 - 115 g

106 - 125 g

 

80%

>115 g

> 125 g

 

75%

 

Auto’s aangekocht vanaf 1 januari 2018

Tot 31 december 2019 moeten zelfstandigen het systeem uit de tabel van hierboven volgen. Vanaf 2020 moeten zelfstandigen en bedrijven echter de volgende formule toepassen voor de aftrekbaarheid van hun autokosten:

 • 120% - (0,5% x brandstofcoëfficiënt x CO2/km)

De brandstofcoëfficiënt is 1 voor dieselwagens (zelfs hybrides), 0,95 voor benzines (zelfs hybrides) en 0,9 voor CNG-wagens met een fiscaal vermogen van 11 PK of minder. Als dat meer is, dan stijgt de brandstofcoëfficiënt naar 0,95. De aftrekbaarheid ligt nooit lager dan 50 procent, behalve voor auto’s die meer dan 200 g CO2/km uitstoten, want voor hen zakt de aftrekbaarheid tot 40 procent. Plug-in hybrides die niet de minimumwaarde van 0,5 kWh batterijcapaciteit per 100 kilo voertuiggewicht halen, krijgen een aftrekbaarheid gebaseerd op de CO2-uitstoot van een vergelijkbare versie met verbrandingsmotor. Als zo’n equivalent niet bestaat, dan wordt hun uitstoot op papier met 2,5 vermenigvuldigd. Hetzelfde geldt voor plug-in hybrides met een CO2-uitstoot hoger dan 50 g/km. Let wel: deze regel geldt voor alle auto’s die zijn besteld (gekocht) vanaf 1 januari 2018.

Concrete voorbeelden

Laat ons kijken naar een auto die is gekocht in 2018 en die verkrijgbaar is met verschillende motorversies (ter illustratie).

 • Met een dieselmotor die 98 g CO2/km uitstoot is de aftrekbaarheid 120 – (0,5x98) = 71 %.
 • Met een dieselmotor die 110 g CO2/km uitstoot is de aftrekbaarheid 120 – (0,5x110) = 65 %.
 • Met een benzinemotor die 112 g CO2/km uitstoot is de aftrekbaarheid (met een brandstofcoëfficiënt van 0,95) 120 – (0,5x0,95x112) = 66,8 %.
 • Met een benzinemotor die 175 g CO2/km uitstoot is de aftrekbaarheid (met een brandstofcoëfficiënt van 0,95) niet 120 – (0,5x0,95x175) = 37 %, maar wel 50 %, want dat is de minimale aftrekbaarheid voor auto’s die minder dan 200 g/km aan CO2 uitstoten.
 • Als de motor 201 g CO2/km uitstoot, is de aftrekbaarheid altijd 40 procent.
 • Een plug-in hybride versie van 204 pk met een CO2-uitstoot van 36 g/km en een batterij die de norm van 0,5 kWh/100 kg haalt, zou recht hebben op een fiscale aftrekbaarheid van 120 – (0,5x0,95x36) = 102,9. Maar omdat de aftrekbaarheid niet hoger mag liggen dan 100 %, wordt dat dus afgetopt op 100 %.
 • Als de plug-in hybride versie de norm van 0,5 kWh/100 kg haalt maar 55 g CO2/km uitstoot (waar 50 g/km het plafond is), dan moet de CO2-uitstoot worden genomen van een bestaande versie met verbrandingsmotor. De formule is dan 120 – (0,5x0,95x112) = 66,8 % aftrekbaarheid.
 • Als de plug-in hybride versie de norm van 0,5 kWh/100 kg niet haalt, zelfs al stoot ze maar 40 g CO2/km uit, dan moet de CO2-uitstoot worden genomen van een bestaande versie met verbrandingsmotor. De formule is dan 120 – (0,5x0,95x112) = 66,8 % aftrekbaarheid.
 • Als de plug-in hybride versie de norm van 0,5 kWh/100 kg niet haalt, zelfs al stoot hij maar 40 g CO2/km uit, en er is geen tegenhanger met verbrandingsmotor, dan moet zijn theoretische uitstoot met 2,5 worden vermenigvuldigd, zodat die uitkomt op 100 g/km. De formule is dan 120 – (0,5x0,95x2,5x40) = 72,5 % aftrekbaarheid.
 • De CNG-versie heeft een CO2-uitstoot van 95 g/km. Daardoor is zijn fiscale aftrekbaarheid 120 – (0,5x0,9x95) = 77,25 %.
 • De elektrische versie is 100 % aftrekbaar.

De wet

Bij deze een paar uittreksels uit de wet van 25 december 2017 over de hervorming van de vennootschapsbelasting.

Art. 7. Indien een vanaf 1 januari 2018 aangekocht oplaadbaar hybridevoertuig uitgerust is met een elektrische batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht of een uitstoot heeft van meer dan 50 gram CO2 per kilometer, is de in aanmerking te nemen uitstoot van het betrokken voertuig gelijk aan deze van het overeenstemmende voertuig dat voorzien is van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof. Indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat dat uitsluitend voorzien is van een motor die gebruik maakt van dezelfde brandstof, wordt de uitstootwaarde vermenigvuldigd met 2,5. Onder oplaadbaar hybridevoertuig wordt verstaan het in artikel 65 bedoelde voertuig dat zowel is uitgerust met een brandstofmotor als een elektrische batterij die opgeladen kan worden via een aansluiting op een externe energiebron buiten het voertuig.

Art. 11 § 1. Beroepskosten met betrekking tot het gebruik van de in artikel 65 bedoelde voertuigen zijn slechts aftrekbaar tot het overeenkomstig artikel 198bis bepaalde tarief van aftrekbaarheid, met een minimum van 75 pct. voor de gedane of gedragen beroepskosten met betrekking tot het gebruik van vóór 1 januari 2018 aangeschafte voertuigen.

2° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt:
" § 1. Beroepskosten met betrekking tot het gebruik van de in artikel 65 bedoelde voertuigen zijn slechts binnen de volgende grenzen aftrekbaar:

1° 40 pct. indien ze een uitstoot hebben van 200 gram CO2 per kilometer of meer;
2° een tarief vastgesteld door toepassing van de volgende formule in alle andere gevallen: 120 pct. - (0,5 pct. * coëfficiënt * aantal gram CO2 per kilometer), waarbij de coëfficiënt wordt vastgesteld op 1 voor voertuigen met een dieselmotor en op 0,95 voor voertuigen met een andere motor. Wanneer het voertuig is uitgerust met een aardgasmotor en een belastbaar vermogen heeft van minder dan 12 fiscale paardenkracht wordt de coëfficiënt verder verlaagd tot 0,90.
Het overeenkomstig het eerste lid, 2°, vastgestelde tarief kan niet lager zijn dan 50 pct., noch hoger zijn dan 100 pct. en bedraagt minimum 75 pct. voor de met betrekking tot het gebruik van vóór 1 januari 2018 aangeschafte voertuigen.

Onze vergelijker laat je toe om tot 3 auto's tegelijkertijd te vergelijken en 9 vergelijkingen in je mandje te bewaren.

Uw winkelmand van te vergelijken voertuigen0

Bent u zeker dat u uw selectie van voertuigen wilt verwijderen ?

Bevestigen Annuleren

Sleep en verplaats een voertuig vanuit uw winkelmand naar één van de 3 posities hierboven om de vergelijking te maken