Zich aanmelden

Met Facebook aanmelden

of

Uw informatie is niet correct.
Ik meld me aan Wachtwoord vergeten?
Er is geen Facebook-account verbonden aan de website, schrijf u in.

Wachtwoord vergeten?

×
Mijn wachtwoord opnieuw instellen
Je ontvangt een e-mail voor het instellen van een nieuw wachtwoord.
Geen account gekoppeld aan dit e-mailadres

Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.

Slimmer rijden

De wegcode in de Tsjechische Republiek (Tsjechië)

Geschreven door Olivier Duquesne op 25-04-2018

De wegcode in de Tsjechische Republiek (Tsjechië) #1

Rijden in Tsjechië betekent druk stadsverkeer en wegen met een wisselende kwaliteit. Je moet dag en nacht met je kruislichten rijden. Voor alcohol aan het stuur geldt een nultolerantie.

De essentie

De regels van de wegcode in de Tsjechische Republiek

Uitrusting en documenten

Verplicht

 • Fluo hesje voor bestuurder.
 • Gevarendriehoek.
 • Eerstehulpkit.
 • Kruislichten altijd aan.
 • Winterbandenplicht van 1 oktober tot 31 maart bij ijzel, sneeuw, sneeuw die blijft liggen, smeltende sneeuw, ijzelplekken en rijm.
 • Identificatie van het land van oorsprong achterop het voertuig (tenzij opgenomen in nummerplaat).
 • Verzekerings- en inschrijvingsbewijs.
 • Europees of internationaal rijbewijs.
 • Attest voor het gebruik van het voertuig van een derde.

Aangeraden

 • Fluo hesje voor alle inzittenden.
 • Europese parkeerschijf.
 • Europees aanrijdingsformulier.
 • Zaklamp.
 • Sneeuwkettingen bij winterse omstandigheden.
 • Brandblusser.
 • Reservewiel.
 • Reservelampjes (halogeen).

Snelheidsbeperkingen op Tsjechische wegen

 

Type weg

Toegelaten snelheid

Verkeersbord

Opmerkingen

Snelweg

130 km/u   Snelwegen in de stad en de bebouwde kom: 80 km/u.

Binnenkort 150 km/u? 

Autoweg

 110 km/u  

80 km/u in bebouwde kom.

Buiten bebouwde kom

 90 km/u    

Bebouwde kom

 50 km/u    

Zone 30

30 km/u    

Woonerf

 20 km/u   Parkeren verboden buiten de op het wegdek aangeduide plaatsen.
 • Snelheidsbeperkingen buiten de regelmatige voorschriften zijn van kracht tot aan het volgende kruispunt.

Parkeren in de Tsjechische Republiek

 • Bijna altijd gereglementeerd. Om problemen te vermijden, kies je dus beter voor parkings of op het wegdek aangegeven parkeerplaatsen.
 • Je moet voldoende ruimte laten om andere gebruikers in en uit hun voertuig te laten stappen. Naast een voertuig met gehandicaptenkaart moet je langszij minstens 1,2 meter ruimte laten.
 • In de stad worden zones met beperkingen aangegeven met kleuren in functie van de regels en tarieven.
 • Opgelet: een zone met blauwe markering is geen parkeerzone met parkeerschijf. Doorgaans is dit een stuk waar enkel bewoners met een parkeerkaart mogen staan.
 • Bij een parkeerautomaat moet je doorgaans je nummerplaat ingeven. Soms kan je er niet alleen in Tsjechische kroon betalen, maar ook in euro of met bankkaart.
 • In Praag is een blauwe zone op het wegdek voorbehouden voor bewoners (je mag er niet parkeren zonder kaart of abonnement). Paarse zones zijn gemengd: je mag er met een bewonerskaart staan, of als buitenstaander maximum 24 uur mits betaling (aan een automaat of online). Oranje betekent maximum 3 uur (betalend) parkeren (betalen aan automaat of online). Oranje betekent maximum 6 uur parkeren (betalen aan automaat of online). Je kan ook parkeren in ondergrondse privéparkings of op P+R-carpoolparkings.
 • Gebruik van Europese parkeerschijf in functie van aanwijzingen op extra bordje (zie hieronder).
 • Verboden te parkeren op minder dan 5 meter van een kruispunt of een splitsing.
 • Verboden te parkeren bij een brug.
 • Verboden te parkeren op minder dan 15 meter van een verhoogde overweg of een tunnel.
 • Verboden te parkeren op minder dan 30 meter van een bus- of tramhalte.
 • Stoppen op een plaats met parkeerverbod mag maximum 3 minuten en enkel op voorwaarde dat je geen andere weggebruikers in gevaar brengt.
 • Een K+R- of Kiss&Ride-zone dient enkel om iemand af te zetten. Je mag er dus enkel kortstondig stilstaan.
 • Verboden te parkeren op sporen.
 • Je moet minstens 3 meter afstand bewaren tussen een geparkeerd voertuig en wegmarkeringen of een verkeerseiland.
 • Van 5 uur tot 19 uur minstens 3,5 meter ruimte laten tussen een geparkeerde wagen en de tramsporen.
 • Verboden parkeren op een gevaarlijke plek (blinde bocht, heuveltop enzovoort).

Voorrang en inhalen

 • Voorrang aan rechts geldt op alle kruispunten zonder verkeersbord.
 • Nooit voorrang bij het verlaten van een woonerf.
 • Rotondes zijn voorrangswegen. Je moet je rechterrichtingaanwijzer inschakelen bij het verlaten van de rotonde. Naar links pinken bij het oprijden van een rotonde is niet verplicht.
 • Bij een vertraging voor een wegversmalling moet je ritsen.
 • Motorrijders mogen files niet tussen de auto’s inhalen.
 • Trams hebben absolute voorrang.
 • Voorrang aan trams die afslaan of die aangeven van richting te gaan veranderen.
 • Bussen die met linkerrichtingaanwijzer ingeschakeld hun parkeerplek verlaten, hebben voorrang.

Kinderen

 • Kinderzitje, zitverhoger of gehomologeerd insnoersysteem verplicht tot 1,50 meter of 36 kilo.
 • Kinderen mogen niet voorin zitten voor ze 12 jaar zijn, behalve in een aangepaste stoel.
 • Helmplicht voor fietsers jonger dan 18.
 • Een kind van minder dan 10 mag niet op de openbare weg fietsen zonder toezicht van een persoon van minstens 15 jaar oud.

Specifieke regels

 • Heel het jaar door dag en nacht verplichting om met kruislichten te rijden (dagrijlichten worden getolereerd).
 • Winterbandenplicht van 1 november tot 31 maart als de omstandigheden dat vereisen.
 • In files moet je een centrale noodgang vrijmaken tussen de rijstroken. Je moet je naar links of rechts verplaatsen om een doorgang vrij te maken voor noodvoertuigen. Je mag daarom op de pechstrook gaan staan.
 • Het is verboden op de linker- of middenrijstrook van de snelweg te rijden als de rechtse vrij is. Maar als je naar rechts opschuift, mag je andere weggebruikers niet in gevaar brengen.
 • Bellen aan het stuur is verboden. Handenvrij bellen mag wel.
 • Verplicht vertragen bij naderen van een verhoogde overweg (maximum 30 km/u).
 • Voetgangers hebben voorrang wanneer ze oversteken of aangeven dat ze willen oversteken.
 • Het is verboden om op de busstrook te rijden.
 • In bepaalde stadswijken, vooral in Praag, zijn Segways en aanverwanten verboden.
 • Je moet bij een ongeval verplicht de politie bellen onder volgende omstandigheden: er zijn gewonden of doden, er is schade (lading inbegrepen) voor een geschatte waarde van meer dan 100.000 CZK (zo’n 3.800 euro), er is schade aan derden, er is schade aan de weg of de verkeersinfrastructuur of de betrokken voertuigen hinderen de verkeersdoorstroming. Het is aangeraden daarvoor via een praatpaal te bellen als die in de buurt is.
 • Rijden op wegels is verboden, tenzij toegelaten.
 • Het is verboden de motor van een stilstaand voertuig onnodig te laten draaien.
 • Opgelet: in het uiterste centrum van Brno gelden verkeersbeperkingen volgens de uren van de dag. Let goed op de verkeersborden.
 • De officiële Tsjechische wegcode.

Bijzondere verkeersborden

Verkeersbord Betekenis

 

Adviessnelheid.

 

Verplichte minimumsnelheid.

 

Verplichte veiligheidsafstand tussen voertuigen.

 

Toegang verboden voor auto's.

 

Toegang verboden voor gemotoriseerde voertuigen (behalve motorfietsen).

 

Toegang verboden voor gemotoriseerde voertuigen.

 

Noodremstrook.

 

Gevaar op mist of beperkte zichtbaarheid.

 

Je nadert een rotonde.

 

LEZ-beperkingen (lage-emissiezone).

 

Gereglementeerd parkeren in deze zone.

 

Dwars of schuin op de rijbaan parkeren.

 

Parkeren op zijberm of trottoir.

 

Dwars of schuin parkeren op zijberm of trottoir.

 

Deels dwars of schuin parkeren op zijberm of trottoir.

 

Deels parkeren op zijberm of trottoir.

 

Parkeren geregeld met parkeerschijf.

 

Betalend parkeren.

 

Voorbehouden plaats (niet parkeren zonder toestemming).

 

Eenrichtingsstraat.

Eenrichtingsstraat.

 

Plek om tram in te halen.

 

Ritsen.

 

Afstand tot verhoogde overweg (1 streep = 80 meter)

 

Verhoogde overweg met één spoor.

 

Verhoogde overweg met meerdere sporen.

 

Gewijzigde verkeerssituatie.

 

Beperking op rijstrook.

 

Tunnel. Verboden om te keren, te parkeren en halt te houden buiten de noodstopplaatsen .

 

Zone met regelmatige aanwezigheid van noodstopplaatsen (enkel voor noodsituaties).

 

Rechterbaanvak voor langzame voertuigen.

 

Rijstrook voorbehouden aan openbaar vervoer.

 

Einde rijstrook voor openbaar vervoer.

 

Vignet niet verplicht.

 

Aanduiding snelweg.

 

Aanduiding routes op grote wegen, met nummers van de wegen.

Aanduiding routes.

 

Omleiding.

 

Alternatieve route (aangeduid met Romeinse cijfers: I, II, enz.).

 

Weg naar alternatieve route (aangeduid met Romeinse cijfers: I, II, enz.).

 

Te volgen traject om linksaf te slaan.

 

Fietsroute.

 

Aanduiding van een streek of waterloop. Geen invloed op verkeersregels of snelheidsbeperkingen.

 

Flitstoestel.

 

Winteruitrusting verplicht.

 

Sneeuwkettingen verplicht.

 

Voetgangerszone.

 

Verboden voor Segways en aanverwanten.

Alle Tsjechische verkeersborden (in het Engels).

Repressie

 • De nationale politie (Policie České republiky) en stadspolitie (Městská Policie of Obecní policie) mogen automobilisten verbaliseren binnen de grenzen van hun bevoegdheid.
 • Punten: het Tsjechische rijbewijs telt 12 punten.
 • Boetebedragen van 1.500 CZK (ongeveer 56 euro) tot 50.000 CZK (ongeveer 1.900 euro).
 • Rijden onder invloed van alcohol of drugs: boetes van 2.500 tot 50.000 CZK (95 tot 1.900 euro) in functie van de staat van dronkenschap, 7 punten en eventuele intrekking van het rijbewijs.
 • Telefoneren aan het stuur zonder handenvrijkit: 1.500 CZK (56 euro) tot 2.500 CZK (95 euro) en 2 punten.
 • Parkeren waar dat niet mag: 1.500 CZK (56 euro) tot 2.500 CZK (95 euro) en eventueel een wielklem of afslepen.
 • Niet-dragen van veiligheidsgordel: 2.500 CZK (95 euro) en 2 punten.
 • Geen kinderstoel: 2.500 CZK (95 euro) en 4 punten.
 • Snelheidsovertredingen: 1.500 CZK (56 euro) tot 10.000 CZK (380 euro) in functie van de overtreding. 2, 3 of 5 punten afhankelijk van de ernst van de overtreding.
 • Inhalen waar dat niet mag: 5.000 CZK (190 euro) tot 10.000 CZK (380 euro) en 7 punten.
 • Geen voorrang verlenen: 2.500 CZK (95 euro) tot 10.000 CZK (380 euro) en 4 punten.
 • Negeren van een Stop-bord, rood licht of negeren van een order: 2.500 CZK (95 euro) tot 5.000 CZK (190 euro) en 5 punten.
 • Geen bijstand verlenen aan mensen in gevaar na een ongeval: 2.500 CZK (95 euro) tot 5.000 CZK (190 euro) en 7 punten.
 • Rijden zonder winterbanden wanneer de omstandigheden dat vereisen: 5.000 CZK (190 euro) tot 10.000 CZK (380 euro) en 5 punten.
 • Rijden zonder vignet waar dat vereist is: 5.000 CZK (190 euro).
 • Snelheidscontroles: talrijke vaste flitspalen op gevaarlijke kruispunten en in de bebouwde kom.
 • Radarverklikker en rijhulpsysteem: toegelaten indien conform.
 • Radardetector: verboden.
 • Tsjechische wegcode met catalogus van boetes en puntenaftrek op rijbewijs.

Lexicon

In de Tsjechische Republiek worden verkeersborden soms aangevuld met extra aanwijzingen. Een overzicht van de meest voorkomende termen en uitdrukkingen.

Tsjechisch

Nederlands

Bez poplatku

Zonder vignet

Chodci

Voetgangers

Cyklistická zóna

Fietserszone

Cyklisto, sesedni z kola

Fietsers, plaats een voet op de grond

Dálniční

Snelweg

Dálniční kupóny

Vignet

Dálniční známka

Vignet

Dej přednost tramvaji

Verleen voorrang aan tram

Délka

Lengte

Dopravní

Verkeer

Dopravní situace

Verkeerssituatie

Hasiči

Brandweer

Hodina

Uur

Jednosměrná ulice

Eenrichtingsweg

Jen zařízení segway

Behalve Segway en aanverwanten

Konec

Einde

Mimo…

Einde van.../behalve...

Mimo provoz

Buiten dienst

Neděle

Zondag

Nehoda

Ongeval

Nemocnice

Ziekenhuis

Nezpevněná krajnice

Zijberm niet verhard

Objížďka

Omleiding

Okruh

Alternatieve route

Omezený provoz

Verkeersbeperking

Pěší

Voetgangers

Pěší zóna

Voetgangerszone

Platnost od… do…

Geldig van... tot...

Plné

Volzet

Pokladna

Kassa

Policie

Politie

Pondělí – Pátek (Po – Pá)

Maandag - vrijdag (Ma – Vr)

Pondělí – Sobota (Po – So)

Maandag – zaterdag (Ma -Za)

Povoleni

Toegelaten

Pozor

Opgelet, gevaar

Práce na silnici

Werken

Prázdniny

Feestdagen

Průjezd zakázán

Doodlopende weg

Réservé

Voorbehouden aan

Rozsviť světla

Koplampen aan

S platnou parkovací kartou

Met geldige parkeerkaart

S povolením

Mits toelating

Školní

School

Sobota

Zaterdag

Vjezd

Toegang

Vjezd pouze na zvláštní povolení

Toegang enkel met speciale toelating

Volný

Vrij

Vozidla

Voertuigen

Výjezd

Uitrit

Výjezd vozidel (ze stavby)

Uitrit (werf)voertuigen

Za mokra

Gladde weg

Záchranná služba

Ambulance

Zahněte doleva

Linksaf slaan

Zahněte doprava

Rechtsaf slaan

Zákaz

Verboden te

Zakázáno

Verboden

Zákaz jízdy v areálu

Verboden in de zone te rijden

Zákaz parkování

Parkeerverbod

Zákaz vjezdu osobních přepravníků (vozítek segway)

Met uitzondering van Segways en aanverwanten.

Zásobování

Leveringszone

Změna přednosti v jízdě

Veranderde voorrang

Zpomalte

Vertragen

Noodnummers en automobilistenclubs

 • SOS van op gsm: 112
 • Politie: 110 – 158
 • Stadspolitie: 156
 • Ambulance: 112 – 155
 • Brandweer: 112 - 150
 • UAMK - ACCR

Deze informatie is louter indicatief en stamt uit 2017.

Vind hier informatie voor heel Europa

De wegcodes van de buurlanden

BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE AUTONIEUWS!
Nieuwe modellen, tests, advies, exclusieve evenementen! Het is gratis!

Ik schrijf me in

Tests

Onze tests