Zich aanmelden

Met Facebook aanmelden

of

Uw informatie is niet correct.

Ik meld me aan Wachtwoord vergeten?
Er is geen Facebook-account verbonden aan de website, schrijf u in.

Wachtwoord vergeten?

×
Mijn wachtwoord opnieuw instellen
Je ontvangt een e-mail voor het instellen van een nieuw wachtwoord.
Geen account gekoppeld aan dit e-mailadres

Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.

Inschrijven nieuwsbrief
FR
Menu

En/Of

En/Of

MY GREEN CAR

Alles over groene auto's op MY GREEN CAR

ONTDEKKEN

Mobiliteit / VERKIEZINGEN 2019: Het late antwoord van Vlaams Belang

Twee weken na de redactionele sluiting van ons Verkiezingsdossier heeft Vlaams Belang alsnog gereageerd. Dit zijn hun antwoorden op onze vragen.

 

  1. Wat zijn de drie grote assen die uw mobiliteitspolitiek definiëren voor de komende legislatuur?

“Ten eerste meer investeringen in nieuwe weginfrastructuur, onder meer gefinancierd via de invoering van een wegenvignet dat buitenlanders laat meebetalen. Als tweede het optrekken van de kwaliteit en de stiptheid van ons openbare vervoer, en vooral ook het voorzien in voldoende betaalbare parkeergelegenheid aan treinstations. En ten derde geen nieuwe lastenverhogingen of tariefstijgingen die mobiliteit nóg duurder maken dan nu al het geval is: geen kilometerheffing dus.”

  1. Wat is uw standpunt over de bedrijfswagen/salariswagen?

“De salariswagen maakt vandaag onlosmakelijk deel uit van het verloningssysteem, wegens de volgens ons nog steeds te zware lasten op arbeid. Wij staan wel achter het recent goedgekeurde mobiliteitsbudget waarmee de overstap naar milieuvriendelijkere salariswagens en andere vormen van duurzame vervoersmiddelen voor het woon-werkverkeer (openbaar vervoer, elektrische fietsen, deelauto’s, enzovoort) kan worden gestimuleerd. De overstap naar het mobiliteitsbudget kan wel alleen wanneer zowel de werkgever als de werknemer akkoord zijn. Een toekomstige afbouw van het systeem van salariswagens is voor het Vlaams Belang enkel mogelijk in het kader van een algehele vereenvoudiging van het belastingstelsel en een verlaging van de fiscale druk en op voorwaarde dat niemand er financieel op achteruit gaat.”

  1. Op welke alternatieven voor de auto moet volgens u het meest ingezet worden?

“Een beter uitgebouwd (voldoende aanbod), comfortabeler (voldoende en aangepaste capaciteit) en veiliger openbaar vervoer is een essentiële voorwaarde wil men voor het woon-werkverkeer een beter en sterker alternatief bieden dan de auto. Dit geldt zowel voor De Lijn als de NMBS. Vanzelfsprekend is ook de toegenomen aandacht voor investeringen in de fietsinfrastructuur belangrijk en moet het beleid rond de creatie van onder andere fietssnelwegen worden verder gezet. Toch zijn er veel verplaatsingen die altijd een gebruik van de wagen zullen vereisen.”

  1. Hoe zal volgens u de vraag naar mobiliteit evolueren?

“Zolang er economische groei is (de realiteit van Vlaanderen als transitregio) en de bevolking toeneemt, zal de vraag naar mobiliteit ook blijven stijgen. Al kan men deze groei zeker in de hand houden via een beter beleid dat inzet op openbaar vervoer, een aangepast woon- en vestigingsbeleid en een aangepaste manier van werken (thuiswerk of flexibelere uren).”

  1. Gelooft u in de elektrische auto? Zo ja, voorziet u in een duidelijke uitbouw van het laadpalennetwerk?

“Er valt recent een bescheiden toename van het aantal elektrische wagens te noteren, maar al bij al blijft het aantal met 0,2 procent van het wagenpark toch nog zeer beperkt. Onze partij steunt de uitbouw van een laadpalennetwerk, maar steunt geen beleid dat in de toekomst dogmatisch enkel nog maar elektrische wagens wil zien rondrijden, zonder garanties dat dit haalbaar is. In 2016 keurden alle partijen met uitzondering van het Vlaams Belang een resolutie goed die een uitdoofscenario voorziet voor wagens met verbrandingsmotor. Fundamentele problemen met betrekking tot de elektrische wagen – zoals de betaalbaarheid en een duurzame oplossing voor het batterijprobleem – blijven echter nog steeds onopgelost. Het Vlaams Belang ziet dus zeker nog een toekomst weggelegd voor wagens met een verbrandingsmotor en wil ook dat meer wordt ingezet op CNG (gas).”

  1. Is België klaar voor een verhoging van de vraag naar elektriciteit als de elektrische auto eraan komt?

“We komen nog maar net uit een periode van mogelijke stroomtekorten en afschakelplannen. De betaalbaarheid en bevoorradingszekerheid van de elektriciteit zijn nog steeds problematisch. Door enkel in te zetten op alternatieve energie komen we er niet. Dit betekent dat wij geloven in een blijvende toekomst voor de nucleaire energie in ons land die kan samengaan met een gestage groei van hernieuwbare energieproductie.” 

  1. Wat fiscaliteit betreft, bent u eerder voor een vignet, een (slimme) kilometerheffing of een stadstol? Wat is de beste oplossing?

“Een wegenvignet voor buitenlanders lijkt ons de beste oplossing. Teneinde conform te zijn aan EU-wetgeving moet dat vignet ook worden opgelegd aan Vlamingen. Deze kostprijs moet echter in mindering worden gebracht van de verkeersbelasting zoals binnenkort ook in Duitsland het geval zal zijn. Wij kanten ons tegen een asociale maatregel als het rekeningrijden die de werkende Vlaming – die vaak geen alternatief heeft voor de wagen – nog extra zal belasten.” 

  1. België wordt dikwijls met de vinger gewezen voor de kwaliteit van zijn wegennet. Is dat volgens u terecht?

“Zeker en vast. Vorig jaar nog raakte via een rapport van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bekend dat de toestand van onze gewestwegen er steeds meer op achteruitgaat. Het AWV berekende hoeveel geld nodig is om de onderhoudsachterstand weg te werken: net geen 670 miljoen euro. Het Vlaams Belang wil dat de inkomsten die de overheid haalt uit mobiliteit – onder meer via de accijnzen – worden geïnvesteerd in mobiliteit. De automobilist is geen melkkoe. De files tonen aan dat bijkomende investeringen in wegeninfrastructuur absoluut noodzakelijk zijn.”

  1. Hoe denkt u dat de ongebreidelde verspreiding van alternatieve mobiliteitsvormen (zoals elektrische steps) georganiseerd moet worden?

“Het Vlaams Belang steunt zeker de diverse deelsystemen die mee een oplossing kunnen bieden aan de mobiliteitsproblemen. Het Vlaams Belang wil wel dat er orde wordt gebracht in de chaos van de steps die bijvoorbeeld in de Brusselse binnenstad overal nonchalant op het voetpad worden achtergelaten. Oordeelkundig ingeplante vaste standplaatsen kunnen een oplossing zijn.”

  1. Zou de mobiliteitspolitiek eerder op federaal of Europees niveau moeten geregeld worden?

“Mobiliteit is grotendeels een geregionaliseerde en dus Vlaamse bevoegdheid. Het spoor blijft echter nog federaal met als gevolg een weinig gecoördineerd beleid en een tekort aan investeringen in de spoorinfrastructuur. Het Vlaams Belang wil dat het volledige mobiliteitsbeleid aan de deelstaten toekomt. Uiteraard moet er sprake zijn van een goede afstemming met het mobiliteitsbeleid van de andere Europese landen.”

Geschreven op

Onze vergelijker laat je toe om tot 3 auto's tegelijkertijd te vergelijken en 9 vergelijkingen in je mandje te bewaren.

Uw winkelmand van te vergelijken voertuigen0

Bent u zeker dat u uw selectie van voertuigen wilt verwijderen ?

Bevestigen Annuleren

Sleep en verplaats een voertuig vanuit uw winkelmand naar één van de 3 posities hierboven om de vergelijking te maken