Zich aanmelden

Met Facebook aanmelden

of

Uw informatie is niet correct.
Ik meld me aan Wachtwoord vergeten?
Er is geen Facebook-account verbonden aan de website, schrijf u in.

Wachtwoord vergeten?

×
Mijn wachtwoord opnieuw instellen
Je ontvangt een e-mail voor het instellen van een nieuw wachtwoord.
Geen account gekoppeld aan dit e-mailadres

Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.

Wat zoek je?

Slimmer rijden

De wegcode in België

Geschreven door Olivier Duquesne op 11.05.2018

De wegcode in België #1

Rijden in België is apart omdat delen van de wegcode verschillen per gewest. Buitenlandse bezoekers worden soms verrast door deze verschillende regels en door de slechte staat van onze wegen.

De essentie

De regels van de wegcode in België

Uitrusting en documenten

Verplicht

 • Fluo hesje voor bestuurder.
 • Gevarendriehoek.
 • Eerstehulpkit.
 • Identificatie van het land van oorsprong achterop het voertuig (tenzij opgenomen in nummerplaat).
 • Verzekerings- en inschrijvingsbewijs.
 • Europees of internationaal rijbewijs.
 • Attest voor het gebruik van het voertuig van een derde.

Aangeraden

 • Fluo hesje voor alle inzittenden.
 • Europese parkeerschijf.
 • Reservelampjes (halogeen).
 • Veiligheidshamer.
 • Winterbanden met 3MPSF-logo van oktober tot april.

Snelheidsbeperkingen

Type weg

Snelheidslimiet

Verkeersbord

Opmerkingen

Snelweg

120 km/u

100 km/u (Ring van Brussel, vanaf 1 september 2020)

100 km/u (Ring  van Antwerpen)

 

Minimumsnelheid van 70 km/u tenzij naders aangegeven of bij heirkracht (file, weersomstandigheden).

Weg met 2x2 rijstroken, gesloten middenberm en buiten de bebouwde kom

120 km/u

 

Dikwijls 90 km/u in Vlaanderen.

Weg met 2x2 rijstroken, geen middenberm en buiten de bebouwde kom

90 km/u / 70 km/u in Vlaanderen en in het Brussels Gewest

   

Buiten bebouwde kom

 

90 km/u / 70 km/u in Vlaanderen en in het Brussels Gewest

 

 

Bebouwde kom

50 km/u /

30 km/u in het Brussels Gewest*

 

30 km/u in de 19 gemeenten van het Brussels Gewest.

Zone 30

30 km/u   Zone 30 in omgeving van scholen, soms met variabel lichtbord.

Fietsstraat

30 km/u   Fietsers inhalen verboden.

Snelheidsdrempel

30 km/u    

Woonerf

20 km/u    
 • Snelheidsbeperkingen buiten de algemene regels zijn geldig tot aan het volgende kruispunt.
 • De maximumsnelheden kunnen worden aangepast naargelang de weersomstandigheden.

Parkeren in België

 • Blauwe zone met Europese parkeerschijf in functie van indicaties op bijpaneel. Standaard mag je 2 uur parkeren van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur.
 • In een betalende zone worden de regels aangegeven op de parkeermeter of ticketautomaat. Soms moet je je nummerplaat ingeven op het toestel voor je een ticket kan bekomen.
 • In sommige steden parkeer je niet gratis met een gehandicaptenkaart (behalve dan op plaatsen voorbehouden aan gehandicapten). Je moet dan soms eerst je nummerplaat laten registreren bij de bevoegde stadsdienst om toch gratis te mogen parkeren.
 • Verboden te parkeren indien de doorgang op die manier smaller dan 3 meter wordt.
 • In de bebouwde kom is het verboden te parkeren op een verhoogde berm.
 • Verboden te parkeren langs een weg met gescheiden rijstroken buiten de specifieke wegmarkeringen.
 • Buiten de bebouwde kom is het verboden te parkeren langs hoofdwegen zonder wegmarkering of aangepaste parkeerplaatsen (zie bijzondere verkeersborden).
 • Verboden te parkeren langs een weg waar een gele onderbroken lijn is aangebracht.
 • Verboden te parkeren op een verhoogde overweg, bovenaan een helling, in een bocht of op een kruispunt.
 • Verboden te parkeren op minder dan 5 meter van een zebrapad of een kruispunt zonder verkeersborden.
 • Verboden te parkeren op minder dan 20 meter van een verkeerslicht.
 • Verboden te parkeren op minder dan 15 meter van een bushalte.
 • Verboden te parkeren op een bus- of tramhalte.
 • Verboden te stoppen of te parkeren op sporen.
 • Sommige P-zones zijn voorbehouden aan bewoners (zie bijzondere verkeersborden).
 • Regels voor het bekomen van een gehandicaptenkaart.

Voorrang en inhalen

 • Voorrang aan rechts geldt op alle kruispunten zonder verkeersbord.
 • Motorrijders mogen files tussen de voertuigen inhalen (bij lage snelheden en aan maximum 50 km/u).
 • Als je buiten de bebouwde kom een fietser inhaalt, moet je minstens 1,5 meter zijdelingse afstand van die fietser respecteren.
 • Inhalen is verboden in een fietsstraat.
 • Verboden in te halen op een kruispunt waar voorrang aan rechts van toepassing is.
 • Een integraal groen licht is een groen licht voor alle voetgangers en fietsers, onafhankelijk van welke richting ze uitgaan, zelfs al geldt een rood licht voor alle gemotoriseerde voertuigen.
 • Verboden in te halen op een verhoogde overweg.
 • Verboden in te halen bij gebrekkig zicht (bovenaan een helling, in een bocht enzovoort).
 • Bij sneeuwval op de inhaalstrook is het afgeraden de voertuigen voor winterdiensten (strooien, sneeuwruimen) in te halen die actief zijn op de weg.
 • Trams hebben altijd voorrang.
 • Je moet de tram langs rechts inhalen (tenzij wanneer die stilstaat om passagiers te laten in- en uitstappen).
 • Verplicht stoppen bij een tram die is gestopt om passagiers te laten in- of uitstappen buiten zijn eigen bedding.
 • Bussen hebben in de bebouwde kom voorrang bij het verlaten van hun stopplaats (linkerrichtingaanwijzer ingeschakeld).

Kinderen

 • Kinderzitje, zitverhoger of gehomologeerd insnoersysteem verplicht tot 1,35 meter of 18 jaar.
 • Geen enkele beperking om kinderen voorin te plaatsen zolang ze in een aangepaste stoel zitten.
 • Rookverbod (ook voor elektronische sigaretten) in de auto als er een minderjarige in het voertuig aanwezig is.
 • Kinderen jonger dan 10 mogen op het trottoir fietsen.

Bijzondere regels

 • Rotondes zijn voorrangswegen (verticale en horizontale verkeersborden).
 • Je moet je rechterrichtingaanwijzer inschakelen om aan te geven dat je een rotonde gaat verlaten. De linkerrichtingaanwijzer moet niet worden gebruikt om een rotonde op te rijden en ook niet om op de linkerrijstrook te blijven.
 • Het is verboden op de linker- of middenrijstrook van de snelweg te rijden als de rechtse vrij is.
 • Een bestuurder die niet kan doorrijden door de aanwezigheid van een obstakel of andere weggebruikers op zijn rijstrook moet vertragen en indien nodig stoppen om tegenliggers te laten passeren.
 • Bij files als gevolg van een wegversmalling moet je ritsen.
 • In een file en bij het naderen van een ongeval op snelwegen is het verplicht om een veiligheidscorridor tussen de rijstroken te laten voor de hulpdiensten.
 • Je moet de busstrook aangegeven met een onderbroken witte lijn gebruiken om van richting te veranderen, en dit reeds vanaf het vorige kruispunt. Maar als je deze busstrook gebruikt om rechtsaf te slaan, moet je de verkeerslichten voor het openbaar vervoer respecteren (witte driehoek = groen, witte cirkel = oranje, witte horizontale streep = rood, witte streep rechts = enkel groen voor rechtsaf, verticale witte streep = enkel groen voor rechtdoor).
 • Het is verboden een voorbehouden plaats (bus, taxi, tram) afgeboord door een volle witte lijn op te rijden, tenzij je niet anders kan (obstakel op de weg). Niet te verwarren met busstrook.
 • Bij de passage van een wielerwedstrijd moet je de instructies van de wegcommissaris gehoorzamen, die herkenbaar is aan een armband met Belgische vlag en een klein verkeersbord.
 • Bepaalde gemeentes hebben schoolstraten. Dat betekent dat je daar op bepaalde uren niet mag rijden en/of parkeren.
 • Je mag de weg niet op met ijs op de voor-, zij- of achterruiten. Bovendien mogen je koplampen niet met sneeuw bedekt zijn.
 • Je mag niet op boswegels rijden, tenzij met een toelating.
 • Het is verboden de motor van een stilstaand voertuig onnodig te laten draaien.
 • Het is verboden de motor van een voertuig zonder bestuurder te laten draaien.

Bijzondere verkeersborden

Verkeersbord Betekenis
 

Op een voorrangsweg aangeduid met dit verkeersbord geld ook een parkeerverbod buiten de bebouwde kom, tenzij op specifieke parkeerplaatsen of naast de rijbaan.

  Vak voorbehouden aan fietsers aan het verkeerslicht, voor de autofile.
  Busstrook (mag worden gebruikt om rechtsaf te slaan).
  Eigen bedding voor openbaar vervoer (niet toegankelijk).
  Voertuigen van meer dan 3,5 ton mogen hier inhalen. De algemene regel is dat vrachtwagens de linkerrijstrook op de snelweg niet mogen gebruiken en dus niet mogen inhalen op wegen met 2 rijstroken.
  Uitremzone.
  Rotonde met voorrang.
  Vrij te laten zone op kruispunten.
  Verplicht schrijlings parkeren op wegberm.
  Verboden op de wegberm te parkeren.
  Parkeerverbod van de 1ste tot de 15de van de maand. Op de laatste dag van deze periode moet je van kant wisselen tussen 19u30 en 20 uur.
  Parkeerverbod van de 16de tot de 31ste van de maand. Op de laatste dag van deze periode moet je van kant wisselen tussen 19u30 en 20 uur.
  Halfmaandelijkse parkeren in hele gemeente. Dit verkeersbord staat enkel bij het bord dat het begin van de bebouwde kom aangeeft. In deze gemeente parkeer je van de 1ste tot de 15de aan de straatkant met oneven huisnummers en van de 16de tot de 31ste aan de straatkant met even huisnummers. Op de laatste dag van deze periodes moet je van kant wisselen tussen 19u30 en 20 uur.
   


 

Parking enkel voor houders van een parkeerkaart, voor carpoolers, autodelers en/of bewoners (zie lexicon). Soms worden bij dit bord nog uren aangegeven waarop je wel mag parkeren.

 

  Parkeren geregeld met parkeerschijf. Tenzij indien anders aangegeven mag je hier doorgaans maximum 2 uur parkeren, van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur.
    

Betalend parkeren. Voorwaarden en uren zijn te lezen op parkeermeter of ticketautomaat. Soms moet je je nummerplaat ingeven.

  

  Parkeren enkel voor elektrische voertuigen die aan het laden zijn.
  Weg voor gemotoriseerde voertuigen (motorfietsen toegelaten). Heeft geen enkele invloed op de snelheidslimiet.

 

 

Bord dat grens van een gemeente aangeeft. Heeft geen enkele invloed op de snelheidslimiet.
  Aanvullend bord om aan te geven dat je voorzichtig moet zijn omdat fietsers hier in de verboden richting mogen rijden.
  Rijstrook voorbehouden aan voertuigen voor woon-werkverkeer (collectief vervoer).
  Verboden snelheidsregelaar te gebruiken.
Schoolstraat: (op bepaalde uren) geen doorgang voor gemotoriseerde voertuigen zonder toelating. Wie wel een toelating heeft, moet stapvoets rijden (bewoners, noodvoertuigen).
Herinnering regels voor ritsen (Vlaanderen).
Herinnering regels voor ritsen (Wallonië).
Carpoolrijstrook op pechstrook tijdens files, enkel in Wallonië. Voorbehouden aan auto's met minstens 3 mensen aan boord. Snelheidslimiet van 50 km/u. Niet toegelaten voor vrachtwagens of motorfietsen. Soms mogen ook taxi's en voertuigen van het openbaar vervoer hier rijden (afhankelijk van verkeersborden).
  Tunnel. Verboden om te keren, te parkeren of te stoppen buiten de noodstopplaatsen. Verplicht koplampen aansteken.
  Tol (tunnel in Antwerpen).
Verboden voor quads.
Je rijdt een lage-emissiezone in. Informeer je over de voorwaarden (toegelaten Euronormen, ecovignet, registratie van nummerplaat). Bestaat in Antwerpen sinds 2017, in Brussel sinds 2018 en komt in 2020 ook in Gent en Mechelen.
  Wegwijzer voor fietsers.
  Wegwijzer naar snelweg.
  Wegwijzer met afstand in kilometer.
  Wegwijzer naar een specifieke plaats.
  Omleiding.
  Wegwijzer bij omleiding.
Wegenwerken (in Vlaanderen).
Wegel voorbehouden aan fietsers, voetangers, ruiters en landbouwvoertuigen.

Alle Belgische verkeersborden.

Repressie

Sinds 26 augustus 2021 wordt een toeslag toegepast. Deze toeslag komt bovenop de prijs van de boetes, die sinds 2018 ongewijzigd is gebleven. Deze toeslag bedraagt € 8,84 bovenop het oorspronkelijke boetebedrag. Als voor de overtreding of de weigering om te betalen een veroordeling door de rechter nodig is, stijgt de toeslag tot 25,32 euro, bovenop de gerechtelijke boete. Er dient op gewezen dat, indien het openbaar ministerie een betwisting van de feiten aanvaardt, de toeslag zal worden geannuleerd of terugbetaald met het bedrag van de reeds betaalde geldboete.

 • De federale, lokale en militaire politie mogen automobilisten verbaliseren binnen de grenzen van hun bevoegdheid.
 • Rijden onder invloed van alcohol: minstens 170 euro of strafrechtelijke vervolging.
 • Telefoneren aan het stuur zonder handenvrijkit: 174 euro, onmiddellijke intrekking van het rijbewijs of strafrechtelijke vervolging.
 • Telefoon of een ander voorwerp vasthouden tijdens het rijden: €174 of strafrechtelijke vervolging.
 • Niet-dragen van veiligheidsgordel: 116 euro euro of 174 euro voor een kind.
 • Snelheidsovertredingen: minstens 53 euro, daarna 6 tot 11 euro in functie van het type weg.
 • Parkeren waar dat niet mag: 58 tot 116 euro. Er kunnen supplementen volgen voor afslepen (minstens 220 euro) en een forfait van 50 euro per minuut vertraging die een bus of tram oploopt.
 • Een LEZ inrijden met een niet-toegelaten voertuig: 125 (Antwerpen) tot 350 (Brussel) euro.
 • Een voetganger niet laten oversteken: 174 euro.
 • Rijden op middelste rijstrook zonder duidelijke reden of niet terug naar rechts gaan na inhalen: 116 euro.
 • Roken in de wagen in het bijzijn van een minderjarige: 1.000 euro (130 euro bij onmiddellijke inning in Wallonië).
 • Rijden in een toestand overeenkomstig met dronkenschap als gevolg van medicijnengebruik: 1.600 tot 16.000 euro en intrekking van het rijbewijs voor 1 maand tot 5 jaar of zelfs definitief.
 • Rijden op een carpoolstrook zonder aan de voorwaarden te voldoen (minstens 3 mensen aan boord): 58 euro (Wallonië).
 • Rijden op de pechstrook: 174 euro.
 • Onnodig je motor laten draaien bij stilstand (bijvoorbeeld terwijl je kinderen aan de schoolpoort opwacht: tot 130 euro.
 • Stoppen op een spoorweg of een spoorweg oprijden om een verkeersopstopping te omzeilen: van 160 tot 2000 euro.
 • Het opzettelijk oversteken van een spoorweg door de slagboom te omzeilen en/of ondanks een rood licht: van 320 tot 4000 euro met intrekking van het rijbewijs van 8 dagen tot 5 jaar, afhankelijk van de ernst en de omstandigheden.
 • Andere inbreuken: 58, 116 of 174 euro, of strafrechtelijke vervolging in functie van de ernst van de overtreding (of 473 euro voor buitenlandse bestuurders).
 • Snelheidscontroles: talrijke vaste flitspalen en een aantal trajectcontroles die met verkeersborden worden aangegeven. Dagelijks mobiele controles.
 • Radarverklikker en rijhulpsysteem: toegelaten.
 • Alle informatie over boetes (wetgeving, berekening enzovoort).
 • Boetes kunnen online worden betaald.

Lexicon

In België worden naast het Nederlands nog twee andere officiële talen gesproken: Frans en Duits. Slechts weinig regio’s zijn meertalig, dus je moet de eentalige Franse en Duitse verkeersborden kunnen herkennen. De meest voorkomende termen op Belgische verkeersborden vind je hieronder in het Frans en het Duits.

Frans

Nederlands

(Non) autorisé

(Niet) Toegelaten

À partir de

Vanaf

Accident

Ongeval

Accotement non stabilisé

Zachte berm

Amende

Boete

Attention

Opgepast ou Let op

Autopartage

Autodelen

Carrefour dangereux

Gevaarlijk kruispunt

Carte de stationnement

Parkeerkaart

Casse-vitesse

Drempel

Céder le passage

Voorrang verlenen

Centre-ville

Centrum

Chantier

Werf

Danger

Gevaar

De … à …. h

Van … tot … u

Déviation

Omleiding

Déviation

Wegomlegging ou Omleiding

Dimanche

Zondag

Eau stagnante

Waterstagnatie

École

School

Embouteillage

Files

En direction de

Richting

Excepté (circulation locale)

Uitgezonderd (plaatselijke verkeer) / Uitgez.

Fermé

Gesloten

Givre

IJzel

Interdit

Verboden

Interrompu

Onderbroken

Libre ou autorisé

Vrij

Lundi - vendredi

Maandag - Vrijdag (Ma - Vr)

Par chaussée humide

Bij nat wegdek

Passage à niveau

Overweg

Payant

Betalend

Péage

Tol

Piéton(s)

Voetganger(s)

Police

Politie

Pompiers

Brandweer

Ralentir ou Rouler lentement

Vertragen

Rappel

Herhaling

Riverains

Bewoners

Rouler au pas

Stapvoets rijden

Rouler lentement

Traag

Rue réservée aux jeux

Speelstraat

Rue scolaire

Schoolstraat

Samedi

Zaterdag

Sans voiture

Autovrij / Autoloze

Sortie

Afrit of Uitrit

Sortie de camions (de chantier)

Werfverkeer

Travaux (sur la bande de droite)

Werken (op de rechtstrook)

Traverser

Doorrijden

Voies rétrécies

Versmalde rijstroken

Duits

Nederlands

Achtung of Vorsicht

Opgelet

Anlieger

Bewoners

Aus

Vanaf
Ausfahrt of Abfahrt

Uitrit

Außer of Ausser (Ortsverkehr)

Uitgezonderd (plaatselijk verkeer)

Bahnhof

Station

Baustelle

Werken

Bei Nässe

Bij vochtig wegdek

Frei

Toegelaten

Fußgänger (Fussgänger)

Voetgangers

Gefahr

Gevaar

Gefährliche Kreuzung

Gevaarlijk kruispunt

Krankenhaus

Ziekenhuis

Langsam fahren

Langzaam rijden

Montag - Freitag (Mo - Fr)

Maandag - vrijdag (Ma - Vr)

Nur mit Parkschein Enkel met parkeerticket

Parkplatz

Parking

Parkplätze

Parkeerplaatsen

Polizei

Politie

Richtung

Richting

Samstag

Zaterdag

Schule

School

Sonntag

Zondag
Stau

File

Ticket

Ticket

Umleitung

Omleiding

Unfall

Ongeval

Von … bis … h

Van... tot... uur

Wiederholung

Herinnering

Zentrum

Centrum

Noodnummers en automobilistenclubs

 • SOS van op gsm: 112
 • Politie: 101
 • Ambulance: 100
 • Brandweer: 100
 • Pechbijstand op snelweg: 112
 • Touring - VAB

Deze informatie is louter indicatief en stamt uit 2017.

Vind hier informatie voor heel Europa

De wegcodes van de buurlanden

Ontdek hier de verkeersregels van Duitsland, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Tests

Onze tests

Onze vergelijker laat je toe om tot 3 auto's tegelijkertijd te vergelijken en 9 vergelijkingen in je mandje te bewaren.

Uw winkelmand van te vergelijken voertuigen0

Bent u zeker dat u uw selectie van voertuigen wilt verwijderen ?

Bevestigen Annuleren

Sleep en verplaats een voertuig vanuit uw winkelmand naar één van de 3 posities hierboven om de vergelijking te maken